ISOLABO

Trung tâm xét nghiệm Y khoa trong lĩnh vực sản phụ khoa và di truyền người tại Việt Nam.

DỊCH VỤ

ISOLABO chuyên cung cấp dịch vụ xét nghiệm với kết quả được nội kiểm và ngoại kiểm đạt chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.